Eindhoven Evergreen

96
serie 1: 12,4km, serie 2: 11,6km, serie3: 12,3km, serie 4: 11,7km, serie 5: 7,9km, serie 6: 18,5km, serie 7: 14,6km serie 8: 19,2km; serie 9: 13,2km; serie 10: 24,7km

Hier vind je wandelroutes langs het groene Eindhoven, gebaseerd op het boek ‘Eindhoven Evergreen’ dat Norbert van Onna en ik lieten verschijnen in 2021. De tien series van groene gebieden die in het boek zijn verbeeld en beschreven, zullen in de loop der tijd ook hier worden gepubliceerd. Misschien niet allemaal serie voor serie en park voor park, maar dat is in eerste instantie wel mijn intentie. De foto’s zijn nu niet van Norbert van Onna, maar van mijn hand. Het kan zijn dat je niet via de telefoon kunt of wilt lopen, maar een gps wilt gebruiken. Mail me dan even, dan stuur ik je de gewenste track toe. Serie 1 is de meest oostelijke, die door Tongelre loopt. De anderen volgen kloksgewijs.