Over Architracks

Vanaf het moment dat ik in 1976 naar Eindhoven kwam, heb ik veel van de hier getoonde projecten als het ware over mijn bureau heen zien ontstaan. Eerst door mijn werk bij bouw-en woningtoezicht en daarna, vanaf 1997, als secretaris van de welstandscommissie (later commissie ruimtelijke kwaliteit).

In 1989 werd ik betrokken bij de toen net ingestelde architectuurprijs van de gemeente Eindhoven. In 1991 kreeg ik de organisatie rond die tweejaarlijkse prijs, die later Dirk Roosenburgprijs ging heten, geheel toebedeeld. Vanaf 2011 ligt die in handen van het Architectuurcentrum Eindhoven.

In 2021 verscheen het boek 'Eindhoven Evergreen' dat architectuurfotograaf Norbert van Onna en ik samenstelden over het groene Eindhoven. Mijn kennis over die kant van Eindhoven wordt nu ook verwerkt op Architracks.

Deze website is ontstaan vanuit het verzoek om eens een fietsroute uit te zetten langs Eindhovense architectuur. Het rondje dat ik uitzette bleek 50 km lang en dat was voor een eendaagse tocht niet handig. Ik heb het daarom verder uitgewerkt tot dit knooppuntennetwerk dat inmiddels een totale lengte van 182 km heeft en langs meer dan 600 projecten voert.

Het netwerk is uitgezet met de resultaten van de Eindhovense architectuurprijs als uitgangspunt. Die is opgezet via een systeem van groslijsten, waaruit een tiental projecten wordt genomineerd, waarna een vakjury daaruit een winnaar kiest en soms een eervolle vermelding geeft.
Ik heb geprobeerd om de prijswinnaars en overige genomineerden sinds 1989 zo veel mogelijk in de routes op te nemen, al is dat niet altijd gelukt bij een zeer excentrische ligging. Wellicht gaan die op termijn nog opgenomen worden als het netwerk zich verder verdicht.

Daarnaast viel er bij het nomineren natuurlijk ook wel eens een goed plan af, louter vanwege de beperking van 10 genomineerden. Maar ook die projecten dragen bij aan het beeld van modern Eindhoven. Niet genomineerde projecten waarvan ik vind dat zij de moeite van het bekijken waard zijn, heb ik daarom ook opgenomen. Ik heb daar een heel persoonlijke keus in gemaakt.
Er staat dus vooral veel architectuur vanaf 1989 op deze site, maar waar ik dat belangrijk vind, maak ik een uitstapje naar de periode daarvoor. Soms zijn monumenten opgenomen, waar ik dat verduidelijkend vind voor de context of gewoon omdat de route er nu eenmaal langs voert. Misschien dat ik ooit nog wel alle overige monumenten benoem, maar dat heeft geen prioriteit.
Ook heb ik hier en daar hele buurten benoemd. Soms zijn die als eenheid ontworpen en gebouwd, soms hebben er meerdere architecten aan gewerkt. Steeds zijn het buurten die in hoge mate bijdragen aan het stadsbeeld van Eindhoven zoals ik dat waardeer, maar dat niet altijd bekend is bij een groter publiek van buiten de stad.
Ik houd me aanbevolen voor bezichtigingen van nieuwe projecten. Wel zal ik altijd mijn eigen afweging maken of een project wordt opgenomen in Architracks. De site biedt namelijk alleen mijn persoonlijke keuze van architectuurprojecten in Eindhoven. Ook de begeleidende teksten geven alleen mijn eigen opvatting weer. Ik nodig de kijker vooral uit om een eigen oordeel te vormen over de projecten.