Contact

Je kunt me bereiken via ton@architracks.nl

Ik ben te goeder trouw te werk gegaan, maar ongetwijfeld staan er fouten in de tekst, zijn namen verkeerd gespeld of zijn feiten onjuist. Aarzel niet om dat door te geven.

Hier en daar heb ik voor mijn teksten gebruik gemaakt van de gids 'Architectuur in Zuidoost Brabant' (BNA Kring Zuidoost Brabant, 1989) en van het boek 'Architectuur in Eindhoven' (Norbert van Onna, 1997). Soms heb ik informatie gebruikt die op websites van ontwerpers te vinden is. Ik heb geprobeerd omzichtig met deze bronnen om te gaan. Mocht ik desondanks daarin te ver zijn gegaan, dan hoor ik dat graag.

Mijn dank gaat uit naar Norbert van Onna (www.onna.nl) die enkele foto's ter beschikking stelde die in mijn eigen verzameling ontbraken.

Je bekijkt nu de nieuwe versie van Architracks en die is tot stand gekomen met hulp van Bas de Beer van www.ursusmedia.nl. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor en beveel hem van harte bij je aan.

Ik houd me aanbevolen voor suggesties ter verbetering, verandering of aanvulling.

Ton Langenberg