Nieuws

Vanaf 1 september 2014 is deze website online en vanaf die datum zal hij worden geactualiseerd. Dat betekent dat nieuwe projecten kunnen worden toegevoegd, al dan niet in combinatie met een routewijziging of het toevoegen van een routetak. Die veranderingen zullen hiernaast steeds worden vermeld, zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn.

20 september 2022

Heel vaak is deze atletiek-accommodatie als een snelle kustvaarder door mijn blikveld geschoven. En steeds bedacht ik me dat ik er foto’s moest gaan maken om het op de website te zetten. En om de een of andere reden kwam het er nooit van. De architectuurroute liep er niet langs, dat zal er ook me te maken hebben. Maar het fietsroutenetwerk had ik een poos terug al hierop aangepast en nu heb ik eindelijk foto’s gemaakt. Het ontwerp is van Architectenbureau Spierings & Swart.

15 september 2022

De volgende aanvulling betreft de voormalige Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan 1. Ik heb dit voorjaar eindelijk foto’s gemaakt van de achterzijde, waar tot de laatste jaren voor de herontwikkeling een lange aanbouw met een stalen dak stond. Die is gelukkig verdwenen en het gebouw is dus ook daar weer in zijn oude vorm hersteld.

10 september 2022

De laatste fase van de vervangende nieuwbouw in Oud Woensel is voltooid na zeven jaar bouwen. Dat betekent dat er foto’s zijn toegevoegd van dit project. Al met al heeft woningstichting Thuis hier goed werk afgeleverd, met dank aan de kundige architecten van Orange (vh JSA architecten), Martens Willems & Humblé Architecten, van den hout & kolen architecten, Grosfeld Bekkers van der Velde architecten en Arkelson architectuur (vh Jan Jonkers architect). Het is zeker niet allemaal hemelbestormend, maar wel zorgvuldig. Met aandacht voor het detail en hier en daar met een glimlach. Wat dat betreft springen de deelplannen van Jeroen Schipper van Orange er voor mij uit. Terecht dat hij is genomineerd voor de titel Architect van het jaar 2022.

2 september 2022

De vakantie is voorbij en ik laat het groen weer even achter me en richt me weer even op de architectuur. Maar wel met een tussenstapje, want ik begin met een daktuin. En wel op een al eerder gepubliceerd gebouw op het NRE-terrein. Ik was onlangs in de gelegenheid om de daktuin te bezoeken die is aangelegd op het kantoor en woonhuis van MAG- architecten. De foto’s daarvan verdienen een plekje op de website.

26 augustus

Gauw verder naar het laatste park in deze serie. Aan de overzijde van de Sint Petrus Canisiuslaan, vind je een park tussen de Weissenbruchlaan en de Permekestraat als tiende en laatste schakel in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina. Ook hier een ongecompliceerd stukje groen: veel gras, weinig variatie in boomsoorten, een jeu de boulebaan en wat speelgelegenheid voor de kinderen.

Het boek 'Eindhoven Evergreen' geeft een beeld van 85 plantsoenen, parken, natuurgebieden en woonwijken met een bijzondere landschappelijke achtergrond. Ik schreef de teksten en Norbert van Onna maakte er prachtige foto's bij. Het is een flink boek geworden: 24 x 32 cm en 288 pagina's dik. Het kost €49,50. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Het is ook te koop in de Eindhovense boekhandels Van Piere en Motta. Er zijn nog slechts enkele tientallen exemplaren beschikbaar!

25 augustus 2022

Op de weg terug in de richting van het centrum kom je langs het park aan de Van Renesseweg als negende stap in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina. Hier geen uitgekiend ontwerp, maar een ruim grasveld met boomgroepen langs de rand en wat speeltoestellen.

23 augustus 2022

Het beschermde dorpsgezicht Riel is gelegen aan de rand van Gijzenrooi. Dit oude Kempische gehucht is de achtste parel in de tweede serie groengebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina. De eerste bebouwing verschijnt hier waarschijnlijk al vanaf de 12e eeuw, maar door opeenvolgende branden is alle bebouwing nu van na 1876. De bebouwing heeft zich ontwikkeld rond een plaatse die volledig met eikenbomen is beplant.

19 augustus 2022

Vanaf de Stratumse Heide loop je het oude cultuurlandschap van Gijzenrooi in. Dit is de volgende groene parel in de tweede serie parken op de Eindhoven Evergreen-pagina. Houtwallen, graslanden en kleinschalige akkers wisselen elkaar af.  Als je geluk hebt loop je door zeeën van kleur tot laat in de herfst.

17 augustus 2022

We gaan de stad uit voor het zesde groengebied in de tweede serie parken op de Eindhoven Evergreen-pagina. Hier is het niet meer aangeharkt en begint de Stratumse Heide. Bos, heide en vennen zijn het decor van eindeloos veel wandelpaden.

15 augustus 2022

De volgende halte in de tweede serie parken op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Arnaudinaplein midden in de wijk Tivoli. Het heeft vooral een speelfuncties met hoog uitgegroeide bomen langs de randen van het plein.

11 augustus 2022

Vanuit het St Bonifaciuspark hoef je alleen maar de weg over te steken om het groengebied langs de Neushoornstraat en Puttensedreef te bereiken. Het is de vierde stap in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina. Een verrassend afwisselend en aantrekkelijk stukje groen in Zuidoost Eindhoven.

9 augustus 2022

Het Burghplein is maar een heel bescheiden parkje, dus vlug door naar de volgende halte. Met de opname van het St Bonifaciuspark als derde schakel in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina heb ik dit mooie park weggehaald uit de architectuurroute.

8 augustus 2022

De volgende halte in de tweede serie groene gebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Burghplein in het Witte Dorp. Alleen al vanwege de architectuur van dit beschermde stadsgezicht, waarvan de woningen als Rijksmonument zijn aangewezen, is het parkje een de moeite van het bezoeken waard. Het plein mag dan niet centraal liggen, het vormt wel degelijk het kloppende hart van deze actieve wijk, waarop de bewoners duidelijk trots zijn.

5 augustus 2022

Vakantietijd, dus op naar het groen! Het eerste park van de tweede serie groene gebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Speelbos Iriswijk. Begin je wandeling vanuit de Stuiverstraat tussen de huisnummers 21 en 23. In dit relatief kleine, maar ruim van bomen voorziene parkje kunnen kinderen veilig spelen. Onder en tussen de bomen is er voor elke leeftijd wel iets te beleven.

3 augustus 2022

Nu het PowerNest op Haasje Over is geplaatst is het architectonische beeld van dat gebouw compleet. Dus hoog tijd om het gebouw op te nemen in architracks. Haasje Over is een plezierig opvallende verschijning op Strijp S. Met zijn oranje gepigmenteerde beton en slanke dimensionering straalt het gebouw iets positiefs uit. Tegelijkertijd ook iets heel eigenzinnig trouwens met zijn beide zijwaartse armen. Ben ik alleen maar positief? Nou nee, want de sfeer van de binnenhof boven de skatehal vind ik, zacht gezegd, niet plezierig.

31 juli 2022

Gedurende de maanden dat ik in het buitenland was, is het torentje op het Veemgebouw geplaatst. Daarmee is de laatste fase van de verbouwing van dit gebouw voltooid. Foto’s van deze laatste toevoeging zijn aan het project aan de Torenallee toegevoegd.

28 juli 2022

Ik heb de foto's van Celsius van der Bildt in Woensel West geactualiseerd. Het is nu 5 jaar na de oplevering en het groen is volwassen geworden. Foto's uit de begintijd passen daar niet meer bij.

27 juli 2022

Ik ben op Architracks inmiddels de 600 projecten gepasseerd! De nieuwste loot aan de stam is te vinden aan de rand van Woensel West. Aan de Galileistraat 2 staat een pareltje uit 1929 van architect J.W. Hanrath. Het rijksmonument is herontwikkeld naar een idee van Kelderman en van Noort en biedt nu huisvesting aan een achttal studio’s en ateliers en een expositieruimte. Het schoolplein aan de achterzijde bood hier voldoende ruimte voor de toevoeging van een sympathiek en luchtig café-paviljoen. Het is voor het grootste deel opgebouwd uit hergebruikte materialen en volledig demontabel.

21 juli 2022

Aan de Boutenslaan is het Labrehuis vernieuwd naar een ontwerp van Tarra architectuur en stedenbouw. Volkomen vanzelfsprekend heeft dit gebouw zich in de gevelwand genesteld, alsof het er altijd heeft gestaan. Mooie ritmes, evenwichtige plastiek en, als je dichterbij komt, een zorgvuldige detaillering. Kwaliteit zonder dikdoenerij.

18 juli 2022

Fontys zet de laatste jaren duidelijk in op architectonische kwaliteit en gebouw R10 aan de Rachelsmolen is daar een exponent van. En Ector Hoogstad architecten levert ook hier weer vakwerk af. Verbazingwekkend is het dan weer wel dat dit gebouw niet werd opgenomen in de groslijst van de Dirk Roosenburgprijs 2021. Daar had het absoluut een plek verdiend en mogelijk zelfs wel een nominatie. Bij de toewijzing van de prijs voor het beste schoolgebouw hebben ze de kwaliteit gelukkig wel herkend.

Vandaag heb ik ook de route van Eindhoven Evergreen aangepast. Het spoortunneltje in de Doolstraat in het gebied Urkhoven is voor langere tijd afgesloten. Dat betekent een stukje omlopen.

3 juli 2022

Deze website is een weerspiegeling van mijn eigen kijk op Eindhoven en plannen die me niet bevallen kan ik dus gewoon negeren. Maar dit keer kan ik er niet omheen. Het gaat om het tweede project van Vredeoord, de woontorens met gezondsheidscentrum langs de Boschdijk. Vredeoord wordt ontwikkeld vanuit hoge ambities en moet dus ook daarop worden beoordeeld. Daar komt nog eens bij dat de plannen in deze nieuwe wijk niet langs de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gaan voor een welstandsoordeel. Jaren geleden heeft het gemeentebestuur besloten dat betrokkenen zelf in staat zouden moeten zijn om hier een welstandsoordeel te formuleren. Ik ben heel benieuwd naar de argumentatie waarom dit plan zou voldoen aan redelijke eisen van welstand. Ik zal er verder weinig woorden aan vuil maken. De architectuur is totaal contextloos en gewoon een kopie van een eerder in Zeist gerealiseerd plan door dezelfde architecten. Trudo-onwaardig, jammer voor Vredeoord, jammer voor Eindhoven en een belediging voor Dirk Roosenburg. Het rijksmonument van zijn hand had een betere buur verdiend.

1 juli 2022

Het is hoog tijd om eens een kijkje te nemen in Vredeoord. De buurt is nog niet af en ik heb ook nog niet van alle projecten foto’s kunnen maken. Maar desondanks kan ik al wel iets laten zien van deze nieuwe wijk waarvan de stedenbouwkundige en landschappelijk opzet is ontworpen door Buro Lubbers. Het eerste plan dat ik opneem in www.architracks.nl vormt het grootste deel van deze nieuwe wijk. Het gaat om 189 grondgebonden woningen, ontworpen door HilberinkBosch architecten.

28 juni 2022

Na het eerste uitstapje naar Eindhoven Evergreen, keer ik vandaag terug naar de architectuur. Al 2 jaar ligt de nieuwbouw in Tivoli te wachten op publicatie. Niet dat ik er een warm gevoel bij heb, maar vernieuwing in deze cultuurhistorisch waardevolle wijk kan niet onbesproken blijven.

27 juni 2022

Het laatste park van de eerste serie groene gebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Speelpark ‘De Groen Draak’ in de wijk Doornakkers. In samenspraak met de kinderen uit de buurt is in 2013 een weinig tot de verbeelding sprekend stukje groen in deze wederopbouwwijk omgevormd tot een aantrekkelijk speelgebied.

23 juni 2022

De volgende groene stapsteen van de eerste serie van parken op de Eindhoven Evergreen-pagina is de Urkhovense Zegge. Geen aangeharkt plantsoen, maar een ruig natuurgebied langs de oevers van de Kleine Dommel die ook tegelijk de gemeentegrens vormt. Maar die natuur heeft wel cultuurhistorische voorgangers en daarvan zijn de sporen nog goed herkenbaar. De belangrijkste toegang tot het gebied wordt gemarkeerd door de Collse watermolen die daar al sinds de 13e eeuw staat.

22 juni 2022

Stap 6 in eerste serie van parken op de Eindhoven Evergreen-pagina is de ‘Groene Long’ in de wijk Geestenberg. In deze experimentele buurt uit het begin van de jaren zeventig is het groen niet versnipperd door de buurt, maar juist gecombineerd tot een groter centraal park. Het biedt groen, schaduw en speelgelegenheid en voor de kinderen is het een autovrije route naar school.

20 juni 2022

De volgende groene stap in serie 1 op de Eindhoven Evergreen-pagina is Groendomein Wasven. Dat gebied heeft een lange geschiedenis en daarvan zijn zowel nog resten van het oude heidelandschap als sporen van een oude buitenplaats te herkennen. De in 1942 gebouwde Philipsboerderij is nu in gebruik als café-restaurant en bakkerij met winkel. Ook is er een koffiebranderij en een expositieruimte. In het bakhuisje wordt nog steeds gebakken en de schuur doet dienst als educatiecentrum. Daarnaast is er een ecologische tuinderij, waar groenten en fruit worden gekweekt en bijen worden gehouden.

13 juni 2022

Het vierde park van serie 1 op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Zilvermeeuwpark in Villapark Tongelre, in 1955 ontworpen door Frans Fontaine en in 2018 gerenoveerd.

9 juni 2022

We vervolgen serie 1 op de Eindhoven Evergreen-pagina met de moerastuin bij de Effenaar, in 2006 ontworpen door Harry Derks van DLA+.

7 juni 2022

Het volgende park op de Eindhoven Evergreen-pagina is de Dommelzone bij de Nachtegaallaan. Vanaf het Karel Vermeerenplantsoen bereikbaar door of langs het prachtige complex van DomusDela, het voormalige klooster Mariënhage.

4 juni 2022

Architracks gaat een nieuwe fase in! Ik laat de totaalroute met alle architectuurprojecten uiteraard in stand, maar ik verwijder de vijf deelroutes. Ik twijfelde toch al aan de meerwaarde daarvan sinds de kaart inzoombaar was.

Hiervoor in de plaats komt er een nieuwe pagina: Eindhoven Evergreen. Nu het boek van Norbert van Onna en mij bijna is uitverkocht, is de tijd rijp om de groengebieden van Eindhoven op te nemen in de website. Maar dan niet tussen de architectuur, maar als een zelfstandige pagina waarop de tien series uit het boek als losse routes zullen worden weergegeven. Niet als fietsroute, maar als wandelroute. In veel groengebieden mag je niet of kun je niet zo goed fietsen.

Denk nu niet dat het boek zijn meerwaarde verliest, want dat is niet zo. Daarin staan immers de fantastische foto’s van Norbert van Onna. Op de website zijn ze van mijzelf en aan het niveau van Norbert kan ik absoluut niet tippen. En je mist ook het cultuurhistorisch essay van Edwin van Onna. Reden te meer om alsnog het boek te bestellen. Maar dan moet je snel zijn, want er zijn niet heel veel exemplaren meer beschikbaar. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Het is ook te koop in de Eindhovense boekhandels Van Piere en Motta.

Vandaag begin ik met serie 1 en die vul ik de komende tijd met de betreffende groengebieden. Dat betekent dat het Karel Vermeerenplantsoen de spits afbijt.

30 mei 2022

De Trudotoren van architect Stefano Boeri heeft al veel publiciteit gehad en het is dus hoog tijd om het project ook op architracks te zetten. Het idee om hoogbouw te vergroenen is lovenswaardig en ook het beeld is aantrekkelijk. En dat dit bereikt is in de sociale huursector is een prestatie van formaat. En toch heb ik er dubbele gevoelens bij. Lees daarvoor de hele tekst bij het project aan de Philitelaan 2.

Naast architectuur, is er ook heel veel groen in Eindhoven. Het boek 'Eindhoven Evergreen' geeft een beeld van 85 plantsoenen, parken, natuurgebieden en woonwijken met een bijzondere landschappelijke achtergrond. Ik schreef de teksten en Norbert van Onna maakte er prachtige foto's bij. Het is een flink boek geworden: 24 x 32 cm en 288 pagina's dik. Het kost €49,50. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Het is ook te koop in de Eindhovense boekhandels Van Piere en Motta. Er zijn nog slechts enkele tientallen exemplaren beschikbaar!

23 mei 2022

Aan de Philitelaan op Strijp S is in 2021 de Lux Tower opgeleverd naar een ontwerp van KenK Architecten. Het zorgvuldig ontworpen, getrapte, asymmetrische en opengewerkt volume past prima in de boeiende reeks zich langs het spoor aan het ontwikkelen is. 

16 mei 2022

Het volgende nieuwe plan op Strijp S is S-West op de hoek van de Torenallee en de Ingenieur Kalffstraat. JSA architecten, dat nu werkt onder de naam Orange architects heeft hier een boeiend ensemble van vier verschillende gebouwen neergezet. Zoals gebruikelijk bij deze architecten ziet het er zeer verzorgd uit.

11 mei 2022

Vandaag heb ik de foto’s van gebouw Sixty5 op Strijp S geactualiseerd.

7 mei 2022

Het is tijd om weer eens aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op Strijp S. Daar is de afgelopen tijd zoveel gebeurd, dat ik flink achterloop op Architracks. Ik begin met de opbouw op het Veemgebouw door Caruso St John Architects. Ik moet zeggen dat ik oorspronkelijk zo mijn bedenkingen had over de noodzaak voor deze toevoeging. Maar nu het klaar is, ben ik toch enthousiast. Dit is beslist een staaltje architectonisch vakmanschap!

22 april 2022

Een rijtje woningen aan de Patrijsstraat is aangevuld met een hoekwoning. Achterop het perceel voegt een fietsenwerkplaats zich in het weefsel van het NRE-terrein. Het ensemble is ontworpen door MVD architecture en nu opgenomen in de route.

2 april 2022

Terwijl de herontwikkeling van de voormalige showroom van de grond kwam, bouwde MAG architecten op het terrein erachter voor zichzelf een nieuw kantoor met een woning en parkeergarage. Dit eerste nieuwbouwproject op het NRE-terrein is nu ook in de route opgenomen.

20 maart 2022

Een van de eerste gerealiseerde projecten op het NRE-terrein is NRE TWEE, de herontwikkeling van de voormalige toonzaal en het magazijn. Dit gemeentelijke monument aan de Nachtegaallaan is verbouwd tot 12 woningen met een gezamenlijke ruimte naar een ontwerp van MAG Architecten.

6 maart 2022

Het wordt tijd dat we weer eens terugkeren naar het NRE-terrein. Daar zijn ondertussen meerdere interessante initiatieven tot stand gekomen. Hoewel niet als eerste gerealiseerd, heb ik ‘NRE Kaskoop’ nu toegevoegd. Naar een ontwerp van Houben van Mierlo Architecten werd het voormalige ‘Zuiverhuis’ tot 2 woningen herontwikkeld, in combinatie met 7 nieuwe woningen op het naastgelegen perceel.

23 februari 2022

We verlaten Waterrijk weer even en keren terug naar het centrum. Sinds 2020 staan aan de rand van het Stadswandelpark drie helderwitte woongebouwen: Parc Fontaine, naar een ontwerp van Pauwert Architectuur.

3 februari 2022

Met de laatste aanwinst op Architracks keren we weer terug naar de hoofdader van Waterrijk. Daar is in 2021 de stedelijke kamer gerealiseerd die de entree van de wijk markeert aan de kant van Veldhoven. Het ensemble van appartementen en grondgebonden woningen aan de Waterlinie 1-153 is ontworpen door FAAM Architects.

21 januari 2022

Na het vorige ensemble van FAAM aan de Waterwijk, is het project Parc10 het laatste in dit rijtje. Deze 10 woningen zijn ontworpen door Sluijmer architectuur en gerealiseerd in 2020.

10 januari 2022

Ook het eerste project dat in 2022 wordt toegevoegd aan architracks ligt in Waterrijk. Noordelijk van het project Parc Living van JMW Architecten ligt sinds 2019 een compact ensemble van negen woningen, ontwikkeld en ontworpen door FAAM Architects. Ik heb in deze buurt ook een kleine routewijziging doorgevoerd, zodat alles beter te zien is.

28 december 2021

Achter de stedelijke kamer van M3H Architecten, worden de stroken vrijstaande woningen van Waterwijk afgezoomd met enkele projectmatige clusters van bescheiden omvang. Eerst vind je daar 12 vrijstaande woningen van JMW Architecten, ontwikkeld door Bloom VastgoedCreatie. Vanaf vandaag te zien op Architracks.

18 december 2021

Nieuw in de route opnieuw een stedelijke kamer in Waterrijk. In 2019 werd aan beide kanten van de Waterlinie een project gerealiseerd naar ontwerp van M3H Architecten.

11 december 2021

Al in 2018 werden aan het noordoostelijk einde van de Waterlinie twee stedelijke kamers gerealiseerd naar een ontwerp van Bedaux de Brouwer. Die zijn nu eindelijk toegevoegd aan Architracks.

4 december 2021

Net als vorige week is ook vandaag weer een project in Waterrijk aan de route toegevoegd. En dat zal de komende tijd nog wel even doorgaan. Eerst is het project Wonen aan de Oevers aan de beurt. Dat zijn 62 woningen aan het Waterfront, ontwikkeld door Bloom VastgoedCreatie en ontworpen door Bedaux de Brouwer architecten.

25 november 2021

Nieuw op architracks: Luminous Living, 7 woningen aan de Waterstad, ontworpen door FAAM architects en ontwikkeld door Bloom VastgoedCreatie.

17 november 2021

Op de voormalige Rabo-locatie aan de Fellenoord is een nieuw kantoorgebouw ontwikkeld. Daarin zal de Belastingdienst haar intrek nemen zodra het interieur is afgebouwd. Het exterieur door UN Studio is al eerder opgeleverd en nu ook op Architracks te vinden.

4 november 2021

Door een aanpassing van de route is nu eindelijk ook het nieuwe schoolgebouw voor het Augustinianum aan de Dirk Boutslaan opgenomen. Het is al in 2017 opgeleverd naar een ontwerp van architecten|en|en in samenwerking met Studio Leon Thier.

Tegelijk is nu ook de achterliggende woonbuurt opgenomen. Die is in 2021 gerealiseerd op de locatie van het oude schoolgebouw en ontworpen door hp architecten.

18 oktober 2021

Met een kleine wijziging van de route door het Philipsdorp is een eigentijds en ingetogen appartementencomplex aan de Iepenlaan, ontworpen door Houben van Mierlo architecten, nu opgenomen in Architracks.

15 oktober 2021

Gister werd de Dirk Roosenburprijs 2021 toegekend aan de renovatie van het Karregat volgens een ontwerp van diederendirrix in samenwerking met architecten|en|en. Diezelfde architectencombinatie won ook de Publieksprijs voor hun restauratie en herontwikkeling van het complex Domus Dela.

11 oktober 2021

Nieuw is het door De Bever architecten ontworpen multifunctionele gebouw dat dichtbij bij Luchthavengebouw van Eindhoven Airport is verschenen. Het biedt plaats aan een parkeergarage, kiss & ride zone, horeca en winkelruimte.

5 oktober 2021

Al in 2019 werd het eerste bedrijfsgebouw van de Braninport Industries Campus (BIC) opgeleverd, maar omdat de route op Architracks er niet langs liepen, ontbrak het project nog op de website. Nu heb ik een nieuw tak aan het netwerk toegevoegd die over de Campus loopt en dus is de eerste fase van BIC hier te zien.

27 september 2021

Een jaar geleden werd de nieuwe fietsbrug over de A2 bij Tegenbosch volledig afgemonteerd in één nacht op zijn definitieve plek gelegd. Weer een mooi project van het team van ipv Delft. Vanaf nu is hij ook op Architracks te vinden.

21 september 2021

Het eerste bewoonde huis ter wereld in de 3D-betonprinttechniek is nu te vinden op Architracks. Het is de eerste in een opeenvolgende reeks van vijf woningen aan de Bosuil in Bosrijk.

5 september 2021

Vlak naast het Van der Valkhotel aan de Aalsterweg is eerder dit jaar een parkeergarage annex ambulancepost opgeleverd naar een ontwerp van JHK architecten. Vanwege de coronamaatregelen mag er echter nog niet worden geparkeerd. De ambulancepost is al wel in bedrijf. Op Architracks toch alvast de foto's van het complex.

3 september 2021

Vorig jaar is er langs het oostelijke deel van de Ring een studentflat gerealiseerd naar ontwerp van FAAM architects. Dit subtiel opgezette gebouw is nu ook opgenomen in de route die daarvoor iets is aangepast en nu ook door de Berenkuil loopt en dus langs de Busremise uit 1988 voert. Ook zijn de foto's van de Pastoor Sickingstraat vernieuwd. Als laatste zijn er foto's toegevoegd van de laatste fase van de vernieuwing van Lakerlopen door Hans van de Heijden.

16 augustus 2021

Op het Landgoed Eikenburg is het eerste nieuwe gebouw gerealiseerd binnen het herontwikkelingsplan dat Trudo voor dit gebied liet maken. Op de plek van een bestaand paviljoen is, naar een ontwerp van FAAM Architects, het eerste CLT-project in Eindhoven nu een feit. Naast foto's van dit nieuwe gebouw heb ik ook de beelden van de herontwikkeling van het hoofdgebouw van Eikenburg vernieuwd.

23 juni 2021

Op Strijp R is vorig jaar ook een complex woningen opgeleverd van Happel Cornelisse Verhoeven. De architectuur is zeer verzorgd, maar ik heb kanttekeningen bij het project als geheel.

22 juni 2021

Vandaag heb ik de woningen toegevoegd die Bedaux de Brouwer vorig jaar realiseerde op Strijp R. Weer een staaltje van hun vakmanschap en beslist een aanwinst voor deze buurt. Ook heb ik het kleinste gebouwtje van Strijp T toegevoegd: de weegbrug met kantoortje tegenover Achtseweg Zuid 171, gebouwd rond 1955.

8 juni 2021

Eindelijk ben ik in de gelegenheid geweest om foto's te maken van de twee woonhuizen aan de Sliffertsestraat die Marlies Zuidam van FAAM Architects en Judith Rossen van Bloom VastgoedCreatie realiseerden voor hun beider gezinnen.

6 mei 2021

Al geruime tijd lag het project van de H. Vincentius a Paulokerk aan de Vitruviusweg te wachten om in de route te worden opgenomen. Dat is vanaf vandaag het geval. Om dat mogelijk te maken heb ik een extra kortsluiting gemaakt in de Noordroute. De kerk in de stijl van de Bossche School werd in 1964 gebouwd naar ontwerp van Jan de Jong, in 2019 herontwikkeld tot kantoor naar ontwerp van Van Aken. In 2019 werd de pastorie omgevormd naar appartementen en er werd een nieuw blokje met appartementen toegevoegd naar ontwerp van Pauwert Architectuur.

Ik heb ook de laatst opgeleverde fase van de nieuwbouw in Woensel West opgenomen in de route. Trudo heeft met Celsius Snellius weer goed werk afgeleverd naar een ontwerp van Tarra Architectuur & Stedenbouw.

22 april 2021

Op Strijp S is vorig jaar het appartementengebouw Sixty5 opgeleverd, een ontwerp van diederendirrix. Het is woontoren die zich trapsgewijs verjongt en aan de kant van het spoor zijn grootste hoogte bereikt. Later volgen daar meer foto's van. Op Strijp R is een woningbouwplan aan de route toegevoegd. Op de plek waar vroeger de beeldbuizenfabriek stond, maakte Hilberink Bosch architecten een bijzonder complex.

19 april 2021

Vandaag heb ik de studentenhuisvesting van T. van Aken aan de Boutenslaan toegevoegd. Nog langer wachtte het woningcomplex van Inbo aan de Graslinnen/Landheer, dat al in 2017 werd gerealiseerd. Ook heb ik een paar nieuwe foto's toegevoegd van de vier woningen van Studio M10 aan de Waterwijk.

4 januari 2021

Er liggen nog wel foto's van projecten klaar om in te passen op deze website. Toch lag de aandacht de afgelopen tijd vooral bij een ander project waar ik mee bezig ben. Samen met fotograaf Norbert van Onna werk ik aan een boek over het groene Eindhoven dat in mei 2021 moet verschijnen. Dat betekende de laatste maanden vooral veel fietsen langs parken, plantsoenen en natuurgebieden. Daarover moeten nu teksten worden geschreven en dat alles kost veel tijd. Hierdoor heeft Architracks nu even geen prioriteit.

De projecten van Architracks zijn overigens ook te vinden op een nieuwe mobiele app: Boque. De app bevat geen routes, maar toont interessante projecten in Nederland en zelfs daarbuiten aan de hand van de locatie van je smartphone. Gratis te downloaden in de appstore voor zowel Ios als Android. Zie ook https://www.galleo.co/association/boque.

Architracks is geheel digitaal, maar wil je toch liever een papieren gids over architectuur in Eindhoven, dan heb je een mooie leidraad aan het nieuw verschenen "Eindhoven Architectuur Stad", geschreven door Paul Groenendijk en Piet Vollaard, met foto's van Bas Gijselhart: https://www.nai010.com/nl/publicaties/eindhoven-architectuur-stad/240692, verkrijgbaar bij de boekhandel. Ook in een Engelse versie.

15 oktober 2020

Aan het lichtkunstwerk Zwerm, op de kruising van de Ring en de Veldm. Montgomerylaan, is vandaag Nationale Staalprijs 2020 in de categorie karakteristieke stalen bouwdelen toegekend. En terecht. Probeer vooral om je route zo te kiezen dat je hier na zonsondergang langs komt. Een prachtige afsluiting van je fietstocht.

30 september 2020

Vandaag heb ik een project van INBO in Grasrijk toegevoegd. Dat is al in 2013 gerealiseerd, maar nu eindelijk in de route opgenomen.

Ook het vorig jaar gerealiseerde project DOK40 van Architecten aan de Maas aan de Kanaaldijk Zuid is toegevoegd.

26 augustus 2020

Van het complex Picuskade stond tot dusver alleen een artist-impression op Architracks. Vandaag heb ik die vervangen door foto's en mijn commentaar toegevoegd. Picuskade omhelst het DAF-museum aan drie zijden. De monumentale gebouwencomplex van het museum zelf kan daarom ook niet meer ontbreken op Architracks.

24 augustus 2020

De route zoor zuidelijk Eindhoven is gewijzigd. Die loopt nu door het Landgoed Eikenburg waar Trudo bezig is met herontwikkeling en nieuwbouw. De herontwikkeling van een gedeelte van het hoofdgebouw is daarmee nu in de route opgenomen. Ook leidt de route nu langs het voormalige entreegebouwtje van het voormalige dierenpark Animali.

21 augustus 2020

Vandaag heb ik het lichtkunstwerk op de kruising van de Ring en de Veldm. Montgomerylaan toegevoegd. Probeer vooral om je route zo te kiezen dat je hier na zonsondergang langs komt. Een prachtige afsluiting van je fietstocht.

Ook zijn er twee projecten aan de Vestdijk toegevoegd: De herontwikkelde Groene Toren  met zijn vernieuwde gevels en schuin daartegenover de dakopbouw op het tot apartementen verbouwde pand op de hoek met de Nieuwstraat.

9 augustus 2020

Deze week heb ik eindelijk foto's kunnen maken in de voormalige Augustijnenkerk. Daarmee kon ik de fotoserie over het project Mariënhage /Domus Dela aan de Kanaalstraat compleet maken.

2 augustus 2020

De route liep al een poosje over het NRE-terrein aan de Nachtegaallaan, maar er stonden nog geen projecten op Architracks. Vandaag voeg ik de eerste twee toe: Architectenstudio en woningen van FAAM architects en restaurant annex jazzclub Fifth door de Bever architecten. Er zijn al meer projecten klaar, maar die voeg ik binnenkort toe.

29 juli 2020

Er zijn nieuwe foto's toegevoegd aan het plan Celsius in Woensel West, omdat de beplanting na enkele jaren van groei is gaan bijdragen aan de sfeer van deze woonomgeving.

In De Barrier, aan de Willem van Noortlaan staan al zes jaar twee woongebouwen van de hand van Hans van der Heijden. Ik was er steeds niet op het goede moment, maar nu is het dan toch gelukt en is het project toegevoegd.

Het high tech bedrijf dat zich drie jaar geleden vestigde in het voormalige pompgebouw TAQ op Strijp T is inmiddels alweer in oppervlakte verdubbeld door een nieuwe uitbreiding. Daarvan is een foto toegevoegd.

Ook van het gerenoveerde hoofdgebouw Atlas op de TU/e Campus zijn nog enkele foto's toegevoegd. Dat gaat vooral om de tuinen aan de voor- en achterzijde. Die zijn ooit ontworpen door Mien Ruys. De structuur bestaat nog, maar de beplanting is anders dan destijds.

13 juli 2020

Bij het prject TQ5+6 op Strijp T zijn er foto's bijgeplaatst. De binnentuin is nu aangelegd en dat is een mooie plek geworden.

6 juli 2020

Aan de Bilderdijklaan, met de rug tegen het Van Abbemuseum, is een nieuw woongebouw gerealiseerd. Dat is nu ingepast in de zuid- en totaalroute.

13 juni 2020

Vandaag heb ik de foto's van Kastanjelaan 1 omgewisseld. Nu de voormalige bedrijfsschool van Philips is herontwikkeld tot appartementen, zijn foute ingrepen uit het verleden gelukkig weer hersteld. Ook is al het metselwerk schoongemaakt en het gebouw oogt weer als nieuw. Prachtig!

10 juni 2020

De foto's van winkelcentrum Klein Tongelreplein lagen er al lang, de route was er ook al een geruime tijd op aangepast, maar het project was nog steeds niet ingevoerd. Vandag heb ik die misser hersteld. Je vind het project in de oostelijke tak van de fietsroute.

10 april 2020

Ik had al lange tijd foto's liggen van het voormalige TD-gebouw aan het Frederik van Eedenplein. Dit is herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw door diederendirrix.  Vanaf vandaag is het toegevoegd aan de route.

26 maart 2020

Ik heb een extra lusje aan de route toegevoegd, zodat die langs het trainingcomplex van PSV, de Herdgang voert. Daar is vorig jaar een geheel vernieuwd complex voor de jeugd gerealiseerd.

7 maart 2020

Op Strijp R, Beeldbuisring 27, heb ik een eigenzinnig woonhuis toegevoegd naar ontwerp van Van Herk en de Kleijn architecten. Ook een kantoorvilla op de Hight Tech Campus 96, naar ontwerp van Pauwert Architecten, is vandaag toegevoegd.

5 maart 2020

Vandaag heb ik het getransfomeerde complex TQ op Strijp T toegevoegd. Na Innovation Powerhouse, Pompgebouw en Biomassacentrale is hiermee weer een stap gezet in de opwaardering van Strijp T. Ook de inrichting van de openbare ruimte wordt aangepakt. Niet alleen de mooie inrichting rond TQ valt op, maar ondertussen is ook het 'Gloeilampenplantsoen' helemaal opgeschoond en als park in ere hersteld.

2 februari 2020

Ik heb nog niet alle aspecten van Mariënhage kunnen fotograferen, maar ik wilde toch niet langer wachten met een update van dit project aan de Kanaalstraat. De Paterskerk, voormalig Augustinianum en de Studentenkapel zijn samengevoegd tot ceremoniehuis, hotel en congrescentrum onder de naam DomusDela. Ook de overige delen van het voormalige kloostercomplex  zijn aangekocht door Dela, maar die blijven vooralsnog in hun huidige staat, ook al hebben de paters Augustijnen het inmiddels verlaten. Deze herbestemming is een grote aanwinst voor de stad. Waar het eerst een zekere distantie bezat ten opzichte van de openbare ruimte, maakt het daar nu nadrukkelijk deel van uit. Dat komt ook door de herindeling van de Kanaalstraat, waar meer ruimte is voor het groen en de voetgangers.

15 juni 2019

Het is eindelijk gelukt! De site is zodanig omgebouwd dat Architracks ook goed werkt op je smartphone en gewoon via de gps-functie is na te fietsen. Je telefoon wel vastzetten op je stuur!

Ik houd me aanbevolen voor bezichtigingen van nieuwe projecten. Wel zal k altijd mijn eigen afweging maken of een project wordt opegenomen in Architracks.