Nieuws

Vanaf 1 september 2014 is deze website online en vanaf die datum zal hij worden geactualiseerd. Dat betekent dat nieuwe projecten kunnen worden toegevoegd, al dan niet in combinatie met een routewijziging of het toevoegen van een routetak. Die veranderingen zullen hiernaast steeds worden vermeld, zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn.

3 juni 2023

Woongebouw Next op Strijp S is het volgende nieuw toegevoegde project. Het elegante en helderwitte gebouw voegt zich in de rij woongebouwen aan de Philitelaan. Het werd ontworpen door Binst Architects en opgeleverd in 2022.

29 mei 2023

Het volgende nieuw toegevoegde project ligt ook in Bosrijk. Net als het vorige project is ook dit het resultaat van een ontwerpwedstrijd waarbij ik de juryvoorzitter mocht zijn. Het resultaat bewijst de winnende status van het plan. Bostorens is ontworpen door Marcel Lok_Architect, het landschapsontwerp is van de hand van Studio BLAD.

22 mei 2023

In 2023 wordt er in Eindhoven weer een architectuurprijs toegekend, de Dirk Roosenburgprijs, en een van de genomineerden is Het Bosbad, ontworpen door Gaaga.  Het nieuwe gebouw staat aan de Bosgors in Bosrijk.

14 mei 2023

Na de vijfde serie parken op de Evergreenpagina keren we weer terug naar de architectuur en wel naar het project Hoog Stratum. Dit is het wooncomplex op de plek van het voormalige sportfondsenbad op de Stratumsedijk. Dit ensemble werd ontworpen door SatijnPlus architecten en opgeleverd in 2020.

8 mei 2023

Het laatste park in de vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina is het Nelson Mandelapark, dat een groene buffer vormt tussen de woonwijk Genderbeemd en het industriegebied De Hurk. Het park is weliswaar smal, maar wel een kilometer lang!

30 april 2023

De vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina leidt vanaf het parkje aan de Keverberg in noordelijke richting. Aan de overzijde van de Karel de Grotelaan ligt de woonwijk Genderbeemd en daar tref je de Gender weer bovengronds aan, zij het niet in zijn oorspronkelijke bedding. Max Boersma ontwierp in de jaren zeventig namens de gemeente een groene zone langs de beek die hij op enkele plaatsen liet verbreden.

24 april 2023

De vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina gaat vanuit het Severijnpark in zuidelijke richting verder aan de overzijde van de Karel de Grotelaan en de Meerveldhovenseweg langs het Afwateringskanaal. De eerstvolgende brug leidt naar de wijk Hanevoet. Centraal daarin, op de hoek van de Keverberg en de Oldengaarde, ligt het volgende parkje in deze route.

17 april 2023

Om de parkoevers van de Gender te kunnen blijven volgen, moeten we de Ring oversteken. Daar gaat het groen verder als Severijnpark, de vierde schakel in de vijfde wandelroute op de Evergreen-pagina. Even verderop voegt het Afwateringskanaal zich naast de Gender in het park.

10april 2023

De vijfde route op de Evergreenpagina gaat vanuit het Vonderkwartier verder aan de overzijde van de Anna van Engelandstraat door het Genderpark. Vanaf daar kunnen we de Gender bovengronds stroomopwaarts volgen over de parkachtige oevers.

5 april 2023

De vijfde route op de Evergreenpagina loopt vanaf het Clausplein, via De Bergen, in westelijke richting. Aan de overzijde van de Mauritsstraat ligt het Vonderkwartier. De wijk is genoemd naar het Vonderke, de brug over de Gender die daar tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog bovengronds stroomde. Dwars door die woonbuurt liep ooit de spoorlijn naar Hasselt. Daaraan herinnert nu nog slechts een klein maar sfeervol parkje aan de Hagenkampweg Noord.

30 maart 2023

We gaan gelijk door met de vijfde reeks parken op de Evergreenpagina. Die begint op het Clausplein in de zuidelijke oksel van de Witte Dame. Waar eerst een stenig plein de bezoekers weinig afleiding en verkoeling bood, is sinds 2020 een bloemrijke oase bovenop een waterberging gecreëerd. En van de een op de andere dag blijven de bezoekers komen. Een prima plek om deze nieuwe wandeling te beginnen!

27 maart 2023

Het laatste gebied in de vierde reeks op de Evergreenpagina is De Klotputten. In het uiterste zuidwesten van Eindhoven liggen aangelegd park en nieuwe natuur langs de oevers van de Dommel. Een oude veenput en een nieuwere slibvang zorgen voor grote wateroppervlakten. Het gebied eindigt in een surrealistisch landschap van betonnen fly-overs, strakke taluds en streng in het gelid staande groepen populieren.

Het boek 'Eindhoven Evergreen' geeft een beeld van 85 plantsoenen, parken, natuurgebieden en woonwijken met een bijzondere landschappelijke achtergrond. Ik schreef de teksten en Norbert van Onna maakte er prachtige foto's bij. Het is een flink boek: 24 x 32 cm en 288 pagina's dik. Het kost €49,50. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Er zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar!

20 maart 2023

Het volgende gebied in de vierde reeks op de Evergreenpagina ligt aan de overzijde van de Dommel. Daar ligt de High Tech Campus. Geen park of plantsoen in de gebruikelijke betekenis, maar Juurlink [+] Geluk ontwierp in 1997 meer dan alleen maar een stedenbouwkundig model van een collectief van gebouwen. Het realiseren van een sterk landschappelijk karakter voor deze campus stond in het ontwerp namelijk voorop. Om dat te bereiken zou het landschap als het ware onder de gebouwen moeten doorlopen.

16 maart 2023

Het derde park in de laatste reeks parken op de Evergreenpagina ligt vanuit de Verhulsstraat ongeveer 200 meter zuidelijker, aan de overzijde van de Locatellistraat. Daar begeleidt een groene zone de noordelijke oever van de Dommel.

13 maart 2023

De vierde Evergreenroute leidt vanuit de Schrijversbuurt door het Dommelplantsoen. Aan de overzijde van de Ring over, via het groen rond het voormalige Clarissenklooster, bereik je Bennekel-oost. Centraal daarin ligt een bijna 500 meter lange groenzone midden in de Van Beethovenlaan en haaks daarop aan de Verhulststraat.

10 maart 2023

Ik laat de architectuur weer even rusten en ga verder met een nieuwe route langs Eindhovens groen. Deze vierde wandeling begint in het Anne Frankplantsoen dat ook in de derde route is besproken. Van daaruit is het maar een klein stukje naar het piepkleine Guido Gezelleplein, ontworpen door Dirk Tersteeg. Dat is dan wel weer omgeven door prachtige architectuur van Hanrath en Ingwersen.

7 maart 2023

VS Vredeoord is een kantoorgebouw naar een ontwerp van JHK Architecten. In 2005 werd de architectuur beloond met een nominatie voor de Dirk Roosenburgprijs. Minder dan 20 jaar later wordt het gebouw door Philips wordt verlaten en is het een van de twee gebouwen die onderdeel worden gemaakt van de herontwikkeling van de Philipslocatie Vredeoord tot woongebied. Pauwert Architectuur heeft het succesvol omgevormd tot een woongebouw. Daarom is de beschrijving in de architectuurroutes vernieuwd.

6 maart 2023

De vorige twee projecten omsluiten het perceel van de monumentale villa Hoogstraat 122. Die kan dan ook niet ontbreken op Architracks.

27 februari 2023

Als je het vorige project Hooghwerf bezoekt kun je niet om de 21 starterswoningen heen van Jacqueline Slagter aan de Philips de Goedelaan. Die zijn gebouwd rond de tuin van een monumentale villa aan de Hoogstraat.

20 februari 2023

Verderop aan de Hoogstraat, net voorbij de Palingstraat, is eveneens een verborgen en verlaten bedrijventerreintje omgevormd tot woongebied. Aan de Hoogstraat zie je daarvan alleen een compact appartementengebouw boven twee winkels en de smalle entree naar een autovrij woonstraatje. Op een haakvormig kavel ontwierp Spierings & Swart Architectenbureau een ensemble van 28 grondgebonden woningen, 37 appartementen en 2 winkels.

13 februari 2023

Het was hoog tijd om de route een nieuwe tak te geven door de Hoogstraat. Ondanks vele aanpassingen gedurende de achterliggende decennia, proef je hier nog iets van de sfeer van de oude radiaal mede door een flink aantal monumenten. Dit nieuwe traject maakt het mogelijk om aandacht te geven aan een tweetal oude en één meer recent plan. Ik begin met het plan Amsberghof dat al in 2011 werd opgeleverd naar een ontwerp van Van Helmond Zuidam architecten. De ontwerpers ervan zijn nu te vinden bij Van Helmond Architecten en FAAM architects.

6 februari 2023

Het oude schoolgebouw tussen de Docter Berlagelaan en de van Vorststraat is ingeruild voor woningbouw is verschillende types. Ook op de plek van het parkeerterrein dat in het park was geschoven zijn woningen gerealiseerd. Alles naar een ontwerp van Mulleners en Mulleners Architectuur Stedenbouw en Landschap.

30 januari 2023

Aan de Maria van Bourgondiëlaan zijn gedateerde woningen vervangen door 15 nieuwe. Geen hoogdravende architectuur, toch gewoon een goed plan van Pauwert Architectuur.

23 januari 2023

Met de realisatie van de laatste fase van de Kruidenbuurt is de buurt voltooid. In de noordelijke buitenrand is het ontwerp van AWG Architecten doorgezet, maar in het binnenste blok, aan de Lavendellaan, Lavendelplein en Laurierplein, zijn de woningen kavelsgewijs ontwikkeld naar een ontwerp van zes jonge architectenbureaus: Baltussen Van Schaik, Bygg Architecture, MaSa Architecture, Nieuwe Architecten, Studio JSQ, Studio Ossidiana.

16 januari 2023

Ik heb de derde fase van de ontwikkeling aan het einde van de Alberdingk Thijmlaan toegevoegd. Aan de kant van de Karel van de Woestijnelaan zijn in 2019 acht appartementen gerealiseerd in 3 bouwvolumes naar een ontwerp van Pauwert Architectuur.

9 januari 2023

De uitbreiding van het Novalis College aan de Sterrenlaan is in 2022 gerealiseerd in een losstaand volume met een eigen architectuur naar een ontwerp van Bureau Dhondt.

2 januari 2023

We gaan aan het begin van dit nieuwe jaar weer verder met architectuur en wel met de verbouwing van C&A aan het 18 Septemberplein. Het complex is onder handen genomen door UN Studio. De dakopbouw is ingeruild voor een expressieve dakrand en de etalage op de begane grond is qua detaillering geminimaliseerd. Het C&A-filiaal is kleiner geworden waardoor het pand nu plaats biedt aan meer en andere winkelbedrijven. Tegelijkertijd zijn de aangrenzende panden aan de Demer en de Hermanus Boexstraat in deze ontwikkeling betrokken. De erkers uit de wederopbouwperiode hebben nu een moderne pendant gekregen in de vorm van vier enorme glazen objecten die onzichtbaar aan de gevel zijn bevestigd.

19 december 2022

De wandeling langs de derde serie parken zet zich vanaf de Kortonjolaan voort in noordelijke richting. Het verlengde van de Chrysantenstraat vormt de symmetrieas van het Sint Gerarduspark. Omarmd door de Hortensiastraat, de Ranonkelstraat en de Cyclamenstraat, is de symmetrie van het park gericht op de monumentale Sint Gerarduskerk.

11 december 2022

Oostelijk van Eikenburg, aan de overzijde van de Roostenlaan, ligt een gebied dat waarschijnlijk ooit voor een deel behoorde tot de 19e-eeuwse ontginningen door de eigenaar van Heihoef. Het toenmalige bos met rabatten is ondertussen grotendeels vervangen door sportvelden en het ooit populaire vogelpark Animali. Daaraan herinnert alleen het poortgebouw nog, nu het park plaats heeft moeten maken voor woningbouw. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden er ook nog twee begraafplaatsen aangelegd. Daarmee werd het aanwezige bosgebied gereduceerd tot een slingerende restvorm tussen de Achterbeekseweg en de Floralaan West. Het zuidoostelijke deel daarvan heeft nog wel het karakter van een gemengd bos, maar ten noorden van de Vesaliuslaan is het meer een plantsoen.

7 december 2022

Vanuit de Genneper Sportparken vervolgen we de derde groene route aan de overzijde van de Aalsterweg over het landgoed Eikenburg. In dit gebied, dat eerst toebehoorde aan de Hertog van Brabant, werd in de 16e eeuw de boerderij Heihoef gesticht. In 1806 werd het gebied in gedeeltes verkocht aan de Eindhovense textielfabrikant Smits. Na opeenvolgende verkopen in gedeeltes en weer latere samenvoegingen werd het landgoed uiteindelijk verder ontwikkeld tot een instituut voor zorg en onderwijs door de Broeders van Liefde die de naam veranderden in Eikenburg.

Vanaf 2013 wordt het landgoed door Trudo herontwikkeld tot een complex waar wonen, werk en zorg worden gecombineerd. Van de bewoners wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de zorg of het onderwijs of actief deelnemen aan het onderhoud van het landgoed. De komende jaren zal het bos onder handen worden genomen naar een ontwerp van Buro Lubbers.

Het boek 'Eindhoven Evergreen' geeft een beeld van 85 plantsoenen, parken, natuurgebieden en woonwijken met een bijzondere landschappelijke achtergrond. Ik schreef de teksten en Norbert van Onna maakte er prachtige foto's bij. Het is een flink boek: 24 x 32 cm en 288 pagina's dik. Het kost €49,50. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Er zijn nog slechts enkele tientallen exemplaren beschikbaar!

4 december 2022

Vanuit het Ton Smitspark hoef je alleen maar de brug over de Tongelreep over te gaan en je staat in het Genneperpark. Op basis van een lange ontwerpgeschiedenis vanaf 1957, met steeds weer nieuwe uitgangspunten, is het begrijpelijk dat het Genneperpark, tussen de Boutenslaan en de Antoon Coolenlaan, heel verschillende landschappelijke kenmerken bezit. Vanaf 1966 tot 1977 kwam een ontwikkeling tot een multifunctioneel park tot stand, waarbij uiteindelijk de waardering voor het bestaande landschap en de cultuurhistorische elementen voorop stond. De inrichting van de oevers van Dommel en Tongelreep werd dan ook gespaard en er werd ingezet op behoud en herstel van bestaande landschappelijke elementen.

In het zuiden, aan de overzijde van de Antoon Coolenlaan, staat de groene wig van de Genneperparken in het teken van sport. De basis van het sportpark werd al in 1933 gelegd volgens een ontwerp van de gemeente en een beplantingsplan van Dirk Tersteeg.

1 december 2022

We vervolgen de wandeling op de Eindhoven Evergreenpagina vanuit het Stadswandelpark, onder de Boutenslaan door, met het Ton Smitspark. Het is vernoemd naar de beroemde cartoonist die woonde en werkte in het nabij gelegen, nu als museum ingerichte huis Jacob Reviuslaan 25.

27 november 2022

Het vijfde park in derde serie Eindhoven Evergreen is het Stadswandelpark. De geschiedenis van dit groengebied begint in 1884 als tuin bij het landgoed van koopman Bernard Sinkel, die ontworpen werd door Leonard Springer. Na aankoop door de gemeente en uitbreidingen in de daaropvolgende decennia krijgt het park zijn huidige aanzicht via ingrepen van Dirk Tersteeg en Frans Fontaine.

23 november 2022

We gaan verder aan de overzijde van de Doctor Schaepmanlaan. Daar heet het Dommelplantsoen maar de sfeer wordt geleidelijk minder gecultiveerd. Rondom het Van Maerlantlyceum staan nog parkbomen, maar waar de Tongelreep zich bij de Dommel voegt is de begroeiing ruig en staan er vooral inheemse planten en bomen die kenmerkend zijn voor het Brabantse beekdal.

19 november 2022

Het Anne Frankplantsoen zet zich aan de overzijde van de Jan Smitzlaan voort als het Lex en Edo Hornemannplantsoen. Ook hiervoor heeft Dirk Tersteeg de basis gelegd in 1930. Het deel op de westelijke Dommeloever is na de aanleg van de Edenstraat opnieuw ingericht naar een ontwerp van Frans Fontaine.

15 november 2022

We steken op de Eindhoven Evergreen-pagina de Wal over en zetten de derde groenwandeling voort door het Anne Frankplantsoen dat zich op beide Dommeloevers uitstrekt tot aan de Jan Smitzlaan. Oorspronkelijk in 1930 ontworpen door Dirk Tersteeg, heeft het de veranderingen in de loop der jaren gemakkelijk opgenomen.

12 november 2022

We gaan weer even verder op de Eindhoven Evergreen-pagina met een nieuwe serie parken. Die begint met de tuinen rond het Van Abbemuseum. Het oorspronkelijke ontwerp is van H+N+S Landschapsarchitecten. Het gedeelte tussen het Stadhuis en het Designhuis is dit jaar opnieuw ingericht naar een ontwerp van SMARTLAND landscape architects.

8 november 2022

Na mijn positieve reactie op de plannen aan de Godschalk Rosemondtstraat, schakel ik dan maar gelijk door naar een gebouw waar ik minder enthousiast over ben en dat is het Chinese paviljoen op Strijp S. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt op Strijp S. Niet alleen is het qua schaal sterk afwijkend, ook qua karakteristiek is het moeilijk te rijmen met zijn omgeving. Het is alleen te begrijpen als je weet dat dit een geschenk is van zusterstad Nanjing in China en ook nog werd gepresenteerd met de nodige randvoorwaarden. Het kan lastig zijn om goed te reageren op een ongevraagd cadeau. Een kleinigheid kun je eventueel nog wegmoffelen achter de rododendrons, maar voor een dergelijk gebouw is nog niet zo gemakkelijk om een goede plek te vinden. Het is dus niet verwonderlijk dat het geschenk uit 2005 pas in 2021 werd opgeleverd. Een dergelijk cadeau had een betere plek in de stad en ook een fraaiere uitvoering verdiend, naar mijn gevoel.

7 november 2022

Toen ik het vorige project van de drie stadswoningen toevoegde moest ik de route verleggen door de Godschalk Rosemondtstraat en de Voorterweg. Toe kwam ik erachter dat het project aan de overzijde nog altijd niet op Architracks stond. Daar realiseerde Urban Affairs i.s.m. Joep Mol al in 2000 een tweetal woningen in een voormalig bedrijfspand en plus een derde woning die een opvallend accent aan de straat toevoegt. Bij deze dus alsnog opgenoemen in de route. Noodgedwongen met de meer dan 20 jaar oude foto’s, maar ik hoop die nog eens te vervangen.

1 november 2022

Er zijn van die projecten waar ik blij van word en de drie stadswoningen op de hoek van de Godschalk Rosemondtstraat en de Voorterweg is er zo een. Gedurfde architectuur onder een zwierig daklandschap, spannende gevelcomposities, goede details en abstract metselwerk op een onmogelijke plek zonder achtertuin. Een positieve ontwikkeling in deze buurt. Knap werk!

27 oktober 2002

Ik heb iets goed te maken. Ik was vast in de veronderstelling dat ik het project Granida aan de P.C. Hooftlaan al lang geleden in de route had opgenomen. Het is immers al in 2004 opgeleverd. Maar architect Toon Kandelaars wees me erop dat dit niet het geval was. En dat is niet terecht, want dit is een geslaagde herontwikkeling van het voormalige GGD-kantoor tot gezondheidscentrum met appartementen.

21 oktober 2002

In de buurt Vredeoord is de middelste strook gereserveerd voor initiatieven onder collectief particulier opdrachtgeverschap. En dat levert een aantal sympathieke bescheiden ensembles op. Pais en Vree is het meest zuidelijke ensemble en bestaat uit 3 vrijstaande woningen naar een ontwerp van MAG architecten.

11 oktober 2022

In de buurt Vredeoord is de middelste strook gereserveerd voor initiatieven onder collectief particulier opdrachtgeverschap. En dat levert een aantal sympathieke bescheiden ensembles op. Cabins in the Wood is het meest noordelijke ensemble en bestaat uit 11 vrijstaande woningen, waaronder die voor de ontwerpers zelf: mulderendevries architecten. Je vindt dit project onder het adres Loofhout 1-11.

27 september 2022

Eerder dit jaar werd een sympathiek project opgeleverd op een onverwachte plek. Via een gat in de straatwand van de Kerkakkerstraat leidt een onooglijk pad langs blinde zijmuren, garageboxen en een betonschutting. Op het achterterrein wacht een verrassende en intieme woonomgeving naar een ontwerp van Architecten|en|en.

20 september 2022

Heel vaak is deze atletiek-accommodatie als een snelle kustvaarder door mijn blikveld geschoven. En steeds bedacht ik me dat ik er foto’s moest gaan maken om het op de website te zetten. En om de een of andere reden kwam het er nooit van. De architectuurroute liep er niet langs, dat zal er ook me te maken hebben. Maar het fietsroutenetwerk had ik een poos terug al hierop aangepast en nu heb ik eindelijk foto’s gemaakt. Het ontwerp is van Architectenbureau Spierings & Swart.

15 september 2022

De volgende aanvulling betreft de voormalige Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan 1. Ik heb dit voorjaar eindelijk foto’s gemaakt van de achterzijde, waar tot de laatste jaren voor de herontwikkeling een lange aanbouw met een stalen dak stond. Die is gelukkig verdwenen en het gebouw is dus ook daar weer in zijn oude vorm hersteld.

10 september 2022

De laatste fase van de vervangende nieuwbouw in Oud Woensel is voltooid na zeven jaar bouwen. Dat betekent dat er foto’s zijn toegevoegd van dit project. Al met al heeft woningstichting Thuis hier goed werk afgeleverd, met dank aan de kundige architecten van Orange (vh JSA architecten), Martens Willems & Humblé Architecten, van den hout & kolen architecten, Grosfeld Bekkers van der Velde architecten en Arkelson architectuur (vh Jan Jonkers architect). Het is zeker niet allemaal hemelbestormend, maar wel zorgvuldig. Met aandacht voor het detail en hier en daar met een glimlach. Wat dat betreft springen de deelplannen van Jeroen Schipper van Orange er voor mij uit. Terecht dat hij is genomineerd voor de titel Architect van het jaar 2022.

2 september 2022

De vakantie is voorbij en ik laat het groen weer even achter me en richt me weer even op de architectuur. Maar wel met een tussenstapje, want ik begin met een daktuin. En wel op een al eerder gepubliceerd gebouw op het NRE-terrein. Ik was onlangs in de gelegenheid om de daktuin te bezoeken die is aangelegd op het kantoor en woonhuis van MAG- architecten. De foto’s daarvan verdienen een plekje op de website.

26 augustus

Gauw verder naar het laatste park in deze serie. Aan de overzijde van de Sint Petrus Canisiuslaan, vind je een park tussen de Weissenbruchlaan en de Permekestraat als tiende en laatste schakel in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina. Ook hier een ongecompliceerd stukje groen: veel gras, weinig variatie in boomsoorten, een jeu de boulebaan en wat speelgelegenheid voor de kinderen.

Het boek 'Eindhoven Evergreen' geeft een beeld van 85 plantsoenen, parken, natuurgebieden en woonwijken met een bijzondere landschappelijke achtergrond. Ik schreef de teksten en Norbert van Onna maakte er prachtige foto's bij. Het is een flink boek geworden: 24 x 32 cm en 288 pagina's dik. Het kost €49,50. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Het is ook te koop in de Eindhovense boekhandels Van Piere en Motta. Er zijn nog slechts enkele tientallen exemplaren beschikbaar!

25 augustus 2022

Op de weg terug in de richting van het centrum kom je langs het park aan de Van Renesseweg als negende stap in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina. Hier geen uitgekiend ontwerp, maar een ruim grasveld met boomgroepen langs de rand en wat speeltoestellen.

23 augustus 2022

Het beschermde dorpsgezicht Riel is gelegen aan de rand van Gijzenrooi. Dit oude Kempische gehucht is de achtste parel in de tweede serie groengebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina. De eerste bebouwing verschijnt hier waarschijnlijk al vanaf de 12e eeuw, maar door opeenvolgende branden is alle bebouwing nu van na 1876. De bebouwing heeft zich ontwikkeld rond een plaatse die volledig met eikenbomen is beplant.

19 augustus 2022

Vanaf de Stratumse Heide loop je het oude cultuurlandschap van Gijzenrooi in. Dit is de volgende groene parel in de tweede serie parken op de Eindhoven Evergreen-pagina. Houtwallen, graslanden en kleinschalige akkers wisselen elkaar af.  Als je geluk hebt loop je door zeeën van kleur tot laat in de herfst.

17 augustus 2022

We gaan de stad uit voor het zesde groengebied in de tweede serie parken op de Eindhoven Evergreen-pagina. Hier is het niet meer aangeharkt en begint de Stratumse Heide. Bos, heide en vennen zijn het decor van eindeloos veel wandelpaden.

15 augustus 2022

De volgende halte in de tweede serie parken op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Arnaudinaplein midden in de wijk Tivoli. Het heeft vooral een speelfuncties met hoog uitgegroeide bomen langs de randen van het plein.

11 augustus 2022

Vanuit het St Bonifaciuspark hoef je alleen maar de weg over te steken om het groengebied langs de Neushoornstraat en Puttensedreef te bereiken. Het is de vierde stap in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina. Een verrassend afwisselend en aantrekkelijk stukje groen in Zuidoost Eindhoven.

9 augustus 2022

Het Burghplein is maar een heel bescheiden parkje, dus vlug door naar de volgende halte. Met de opname van het St Bonifaciuspark als derde schakel in de tweede serie op de Eindhoven Evergreen-pagina heb ik dit mooie park weggehaald uit de architectuurroute.

8 augustus 2022

De volgende halte in de tweede serie groene gebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Burghplein in het Witte Dorp. Alleen al vanwege de architectuur van dit beschermde stadsgezicht, waarvan de woningen als Rijksmonument zijn aangewezen, is het parkje een de moeite van het bezoeken waard. Het plein mag dan niet centraal liggen, het vormt wel degelijk het kloppende hart van deze actieve wijk, waarop de bewoners duidelijk trots zijn.

5 augustus 2022

Vakantietijd, dus op naar het groen! Het eerste park van de tweede serie groene gebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Speelbos Iriswijk. Begin je wandeling vanuit de Stuiverstraat tussen de huisnummers 21 en 23. In dit relatief kleine, maar ruim van bomen voorziene parkje kunnen kinderen veilig spelen. Onder en tussen de bomen is er voor elke leeftijd wel iets te beleven.

3 augustus 2022

Nu het PowerNest op Haasje Over is geplaatst is het architectonische beeld van dat gebouw compleet. Dus hoog tijd om het gebouw op te nemen in architracks. Haasje Over is een plezierig opvallende verschijning op Strijp S. Met zijn oranje gepigmenteerde beton en slanke dimensionering straalt het gebouw iets positiefs uit. Tegelijkertijd ook iets heel eigenzinnig trouwens met zijn beide zijwaartse armen. Ben ik alleen maar positief? Nou nee, want de sfeer van de binnenhof boven de skatehal vind ik, zacht gezegd, niet plezierig.

31 juli 2022

Gedurende de maanden dat ik in het buitenland was, is het torentje op het Veemgebouw geplaatst. Daarmee is de laatste fase van de verbouwing van dit gebouw voltooid. Foto’s van deze laatste toevoeging zijn aan het project aan de Torenallee toegevoegd.

28 juli 2022

Ik heb de foto's van Celsius van der Bildt in Woensel West geactualiseerd. Het is nu 5 jaar na de oplevering en het groen is volwassen geworden. Foto's uit de begintijd passen daar niet meer bij.

27 juli 2022

Ik ben op Architracks inmiddels de 600 projecten gepasseerd! De nieuwste loot aan de stam is te vinden aan de rand van Woensel West. Aan de Galileistraat 2 staat een pareltje uit 1929 van architect J.W. Hanrath. Het rijksmonument is herontwikkeld naar een idee van Kelderman en van Noort en biedt nu huisvesting aan een achttal studio’s en ateliers en een expositieruimte. Het schoolplein aan de achterzijde bood hier voldoende ruimte voor de toevoeging van een sympathiek en luchtig café-paviljoen. Het is voor het grootste deel opgebouwd uit hergebruikte materialen en volledig demontabel.

21 juli 2022

Aan de Boutenslaan is het Labrehuis vernieuwd naar een ontwerp van Tarra architectuur en stedenbouw. Volkomen vanzelfsprekend heeft dit gebouw zich in de gevelwand genesteld, alsof het er altijd heeft gestaan. Mooie ritmes, evenwichtige plastiek en, als je dichterbij komt, een zorgvuldige detaillering. Kwaliteit zonder dikdoenerij.

18 juli 2022

Fontys zet de laatste jaren duidelijk in op architectonische kwaliteit en gebouw R10 aan de Rachelsmolen is daar een exponent van. En Ector Hoogstad architecten levert ook hier weer vakwerk af. Verbazingwekkend is het dan weer wel dat dit gebouw niet werd opgenomen in de groslijst van de Dirk Roosenburgprijs 2021. Daar had het absoluut een plek verdiend en mogelijk zelfs wel een nominatie. Bij de toewijzing van de prijs voor het beste schoolgebouw hebben ze de kwaliteit gelukkig wel herkend.

Vandaag heb ik ook de route van Eindhoven Evergreen aangepast. Het spoortunneltje in de Doolstraat in het gebied Urkhoven is voor langere tijd afgesloten. Dat betekent een stukje omlopen.

3 juli 2022

Deze website is een weerspiegeling van mijn eigen kijk op Eindhoven en plannen die me niet bevallen kan ik dus gewoon negeren. Maar dit keer kan ik er niet omheen. Het gaat om het tweede project van Vredeoord, de woontorens met gezondsheidscentrum langs de Boschdijk. Vredeoord wordt ontwikkeld vanuit hoge ambities en moet dus ook daarop worden beoordeeld. Daar komt nog eens bij dat de plannen in deze nieuwe wijk niet langs de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gaan voor een welstandsoordeel. Jaren geleden heeft het gemeentebestuur besloten dat betrokkenen zelf in staat zouden moeten zijn om hier een welstandsoordeel te formuleren. Ik ben heel benieuwd naar de argumentatie waarom dit plan zou voldoen aan redelijke eisen van welstand. Ik zal er verder weinig woorden aan vuil maken. De architectuur is totaal contextloos en gewoon een kopie van een eerder in Zeist gerealiseerd plan door dezelfde architecten. Trudo-onwaardig, jammer voor Vredeoord, jammer voor Eindhoven en een belediging voor Dirk Roosenburg. Het rijksmonument van zijn hand had een betere buur verdiend.

1 juli 2022

Het is hoog tijd om eens een kijkje te nemen in Vredeoord. De buurt is nog niet af en ik heb ook nog niet van alle projecten foto’s kunnen maken. Maar desondanks kan ik al wel iets laten zien van deze nieuwe wijk waarvan de stedenbouwkundige en landschappelijk opzet is ontworpen door Buro Lubbers. Het eerste plan dat ik opneem in www.architracks.nl vormt het grootste deel van deze nieuwe wijk. Het gaat om 189 grondgebonden woningen, ontworpen door HilberinkBosch architecten.

28 juni 2022

Na het eerste uitstapje naar Eindhoven Evergreen, keer ik vandaag terug naar de architectuur. Al 2 jaar ligt de nieuwbouw in Tivoli te wachten op publicatie. Niet dat ik er een warm gevoel bij heb, maar vernieuwing in deze cultuurhistorisch waardevolle wijk kan niet onbesproken blijven.

27 juni 2022

Het laatste park van de eerste serie groene gebieden op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Speelpark ‘De Groen Draak’ in de wijk Doornakkers. In samenspraak met de kinderen uit de buurt is in 2013 een weinig tot de verbeelding sprekend stukje groen in deze wederopbouwwijk omgevormd tot een aantrekkelijk speelgebied.

23 juni 2022

De volgende groene stapsteen van de eerste serie van parken op de Eindhoven Evergreen-pagina is de Urkhovense Zegge. Geen aangeharkt plantsoen, maar een ruig natuurgebied langs de oevers van de Kleine Dommel die ook tegelijk de gemeentegrens vormt. Maar die natuur heeft wel cultuurhistorische voorgangers en daarvan zijn de sporen nog goed herkenbaar. De belangrijkste toegang tot het gebied wordt gemarkeerd door de Collse watermolen die daar al sinds de 13e eeuw staat.

22 juni 2022

Stap 6 in eerste serie van parken op de Eindhoven Evergreen-pagina is de ‘Groene Long’ in de wijk Geestenberg. In deze experimentele buurt uit het begin van de jaren zeventig is het groen niet versnipperd door de buurt, maar juist gecombineerd tot een groter centraal park. Het biedt groen, schaduw en speelgelegenheid en voor de kinderen is het een autovrije route naar school.

20 juni 2022

De volgende groene stap in serie 1 op de Eindhoven Evergreen-pagina is Groendomein Wasven. Dat gebied heeft een lange geschiedenis en daarvan zijn zowel nog resten van het oude heidelandschap als sporen van een oude buitenplaats te herkennen. De in 1942 gebouwde Philipsboerderij is nu in gebruik als café-restaurant en bakkerij met winkel. Ook is er een koffiebranderij en een expositieruimte. In het bakhuisje wordt nog steeds gebakken en de schuur doet dienst als educatiecentrum. Daarnaast is er een ecologische tuinderij, waar groenten en fruit worden gekweekt en bijen worden gehouden.

13 juni 2022

Het vierde park van serie 1 op de Eindhoven Evergreen-pagina is het Zilvermeeuwpark in Villapark Tongelre, in 1955 ontworpen door Frans Fontaine en in 2018 gerenoveerd.

9 juni 2022

We vervolgen serie 1 op de Eindhoven Evergreen-pagina met de moerastuin bij de Effenaar, in 2006 ontworpen door Harry Derks van DLA+.

7 juni 2022

Het volgende park op de Eindhoven Evergreen-pagina is de Dommelzone bij de Nachtegaallaan. Vanaf het Karel Vermeerenplantsoen bereikbaar door of langs het prachtige complex van DomusDela, het voormalige klooster Mariënhage.

4 juni 2022

Architracks gaat een nieuwe fase in! Ik laat de totaalroute met alle architectuurprojecten uiteraard in stand, maar ik verwijder de vijf deelroutes. Ik twijfelde toch al aan de meerwaarde daarvan sinds de kaart inzoombaar was.

Hiervoor in de plaats komt er een nieuwe pagina: Eindhoven Evergreen. Nu het boek van Norbert van Onna en mij bijna is uitverkocht, is de tijd rijp om de groengebieden van Eindhoven op te nemen in de website. Maar dan niet tussen de architectuur, maar als een zelfstandige pagina waarop de tien series uit het boek als losse routes zullen worden weergegeven. Niet als fietsroute, maar als wandelroute. In veel groengebieden mag je niet of kun je niet zo goed fietsen.

Denk nu niet dat het boek zijn meerwaarde verliest, want dat is niet zo. Daarin staan immers de fantastische foto’s van Norbert van Onna. Op de website zijn ze van mijzelf en aan het niveau van Norbert kan ik absoluut niet tippen. En je mist ook het cultuurhistorisch essay van Edwin van Onna. Reden te meer om alsnog het boek te bestellen. Maar dan moet je snel zijn, want er zijn niet heel veel exemplaren meer beschikbaar. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Het is ook te koop in de Eindhovense boekhandels Van Piere en Motta.

Vandaag begin ik met serie 1 en die vul ik de komende tijd met de betreffende groengebieden. Dat betekent dat het Karel Vermeerenplantsoen de spits afbijt.

30 mei 2022

De Trudotoren van architect Stefano Boeri heeft al veel publiciteit gehad en het is dus hoog tijd om het project ook op architracks te zetten. Het idee om hoogbouw te vergroenen is lovenswaardig en ook het beeld is aantrekkelijk. En dat dit bereikt is in de sociale huursector is een prestatie van formaat. En toch heb ik er dubbele gevoelens bij. Lees daarvoor de hele tekst bij het project aan de Philitelaan 2.

Naast architectuur, is er ook heel veel groen in Eindhoven. Het boek 'Eindhoven Evergreen' geeft een beeld van 85 plantsoenen, parken, natuurgebieden en woonwijken met een bijzondere landschappelijke achtergrond. Ik schreef de teksten en Norbert van Onna maakte er prachtige foto's bij. Het is een flink boek geworden: 24 x 32 cm en 288 pagina's dik. Het kost €49,50. Het is te bestellen door je naam en adres te sturen naar info@onna.nl onder vermelding van 'Eindhoven Evergreen'. Het is ook te koop in de Eindhovense boekhandels Van Piere en Motta. Er zijn nog slechts enkele tientallen exemplaren beschikbaar!

23 mei 2022

Aan de Philitelaan op Strijp S is in 2021 de Lux Tower opgeleverd naar een ontwerp van KenK Architecten. Het zorgvuldig ontworpen, getrapte, asymmetrische en opengewerkt volume past prima in de boeiende reeks zich langs het spoor aan het ontwikkelen is. 

16 mei 2022

Het volgende nieuwe plan op Strijp S is S-West op de hoek van de Torenallee en de Ingenieur Kalffstraat. JSA architecten, dat nu werkt onder de naam Orange architects heeft hier een boeiend ensemble van vier verschillende gebouwen neergezet. Zoals gebruikelijk bij deze architecten ziet het er zeer verzorgd uit.

11 mei 2022

Vandaag heb ik de foto’s van gebouw Sixty5 op Strijp S geactualiseerd.

7 mei 2022

Het is tijd om weer eens aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op Strijp S. Daar is de afgelopen tijd zoveel gebeurd, dat ik flink achterloop op Architracks. Ik begin met de opbouw op het Veemgebouw door Caruso St John Architects. Ik moet zeggen dat ik oorspronkelijk zo mijn bedenkingen had over de noodzaak voor deze toevoeging. Maar nu het klaar is, ben ik toch enthousiast. Dit is beslist een staaltje architectonisch vakmanschap!

22 april 2022

Een rijtje woningen aan de Patrijsstraat is aangevuld met een hoekwoning. Achterop het perceel voegt een fietsenwerkplaats zich in het weefsel van het NRE-terrein. Het ensemble is ontworpen door MVD architecture en nu opgenomen in de route.

2 april 2022

Terwijl de herontwikkeling van de voormalige showroom van de grond kwam, bouwde MAG architecten op het terrein erachter voor zichzelf een nieuw kantoor met een woning en parkeergarage. Dit eerste nieuwbouwproject op het NRE-terrein is nu ook in de route opgenomen.

20 maart 2022

Een van de eerste gerealiseerde projecten op het NRE-terrein is NRE TWEE, de herontwikkeling van de voormalige toonzaal en het magazijn. Dit gemeentelijke monument aan de Nachtegaallaan is verbouwd tot 12 woningen met een gezamenlijke ruimte naar een ontwerp van MAG Architecten.

6 maart 2022

Het wordt tijd dat we weer eens terugkeren naar het NRE-terrein. Daar zijn ondertussen meerdere interessante initiatieven tot stand gekomen. Hoewel niet als eerste gerealiseerd, heb ik ‘NRE Kaskoop’ nu toegevoegd. Naar een ontwerp van Houben van Mierlo Architecten werd het voormalige ‘Zuiverhuis’ tot 2 woningen herontwikkeld, in combinatie met 7 nieuwe woningen op het naastgelegen perceel.

23 februari 2022

We verlaten Waterrijk weer even en keren terug naar het centrum. Sinds 2020 staan aan de rand van het Stadswandelpark drie helderwitte woongebouwen: Parc Fontaine, naar een ontwerp van Pauwert Architectuur.

3 februari 2022

Met de laatste aanwinst op Architracks keren we weer terug naar de hoofdader van Waterrijk. Daar is in 2021 de stedelijke kamer gerealiseerd die de entree van de wijk markeert aan de kant van Veldhoven. Het ensemble van appartementen en grondgebonden woningen aan de Waterlinie 1-153 is ontworpen door FAAM Architects.

21 januari 2022

Na het vorige ensemble van FAAM aan de Waterwijk, is het project Parc10 het laatste in dit rijtje. Deze 10 woningen zijn ontworpen door Sluijmer architectuur en gerealiseerd in 2020.

10 januari 2022

Ook het eerste project dat in 2022 wordt toegevoegd aan architracks ligt in Waterrijk. Noordelijk van het project Parc Living van JMW Architecten ligt sinds 2019 een compact ensemble van negen woningen, ontwikkeld en ontworpen door FAAM Architects. Ik heb in deze buurt ook een kleine routewijziging doorgevoerd, zodat alles beter te zien is.