Middenroute

125
31,9 km

De structuur van de Kruisstraat is het oudste stedenbouwkundige element in deze Middenroute. Dit is goed te ervaren bij het oversteken van de Kruisstraat.

Maar ook in het andere deel van de route is veel te genieten. Strijp S en T zijn voormalige Philipsterreinen. Strijp S wordt omgevormd tot een hoogwaardige woonwerklocatie en Strijp T is zich als bedrijventerrein aan het vernieuwen met behoud van waardevolle gebouwen uit de Philipstijd.

Voor de rest geeft de Middenroute een beeld van het naoorlogse Woensel: TU/e Campus en enkele uitbreidingswijken van de jaren zestig of later. Van villawijk tot sociale woningbouw. Daarin zijn in de loop der jaren architectonisch hoogwaardige invoegingen gerealiseerd. Daarin speelt Woensel West wel een hele speciale rol. Aan de hand van Trudo is deze voormalige probleemwijk zich op een geweldige manier aan het vernieuwen . Kleurrijk is daar het sleutelwoord.