Westroute

187
50,3 km

De westroute is zeer gevarieerd. Het is weliswaar een flink eind fietsen, maar op sommige stukken is de projectdichtheid zeer hoog. Dat kan natuurlijk ook niet anders met de grote VINEX-locatie Meerhoven in dit deel van Eindhoven.

Ondanks alle negatieve berichten over VINEX-wijken, vind ik Meerhoven toch zeer geslaagd. Natuurlijk, het is heel groot en plaatselijk ook in een hoge woningdichtheid, maar daarnaast is er een geweldige hoeveelheid openbaar park met heel veel spelaanleiding en wandelgelegenheid.

Zelfs het in mijn ogen minst geslaagde Zandrijk (de eerste fase van de wijk) kent prachtige plekken en ook enkele projecten van hoge architectonische kwaliteit.

Bosrijk is nog niet af, maar is voor mij nu al geslaagd met zijn woningcomplexen die vrij in het groen zijn gesitueerd.

Grasrijk is vooral veel, maar ook heel afwisselend. In deze buurt vinden we het enige stukje met historiserende architectuur in de vorm van boerderettes, namelijk in de nabijheid van het enige resterende agrarisch bedrijf. En dat heeft dan weer een modern vormgegeven landbouwschuur.

Waterrijk heeft voor een deel de structuur van het voormalige militaire rijopleidingscentrum behouden. Ik heb hier leren rijden in een rupsvoertuig, maar dat is niet de enige reden dat deze buurt mij zo aanspreekt. Ook in architectonische zin is hier sprake van een zeer hoog niveau.

Maar ook in het andere deel van de route is veel te genieten. Strijp R is een voormalig Philipsterrein dat worden omgevormd tot een hoogwaardige woonlocatie.

Aansluitend aan de Eindhovense binnenstad voert de route door de wijk De Bergen. Dit was de laatste uitbreiding van Eindhoven vóór de samenvoeging met de omliggende dorpen in 1920.